MOTOCROSS


Motocrossbana ligger på Grnsletta i Vågå. Hovedbanen er ca. 1.800 meter med hardt grusdekke som egner seg for alle niva. Banene er tegnet og bygget av Kjetil Villa, og er omtalt for å være Norges mest utfordrende bane.

Her finnes det også en mincrossbane på ca. 200 meter. Dekker på minicross banene består av grus/kvabb. Denne egner seg mest for de alle minste syklene.

Dette er kursing for utøvere med egne sykler i samarbeid med Kristian Vangsbakken.