JUVING - JUVEVANDRING


Juving er en aktivitet der vi bruker en rekke teknikker til å forsere på langs av, eller gjennom juv og gjel. Juvingen foregår til fots. Vi starter med en rusletur oppover en sti som fører oss til startpunket for juvingen.

Når vi kommer oss inn på elva “juver” vi oss nedover elva. Her møter vi på hopp av ulike høyder. Dersom du ikke tørr hoppe, finnes det en mulighet for å gå på føttene ned igjen ved alle hopp.

Denne juvingen har ikke innslag av teknikker som klatring med tau, eller rappelering. Her er det hopp fra ulike høyder og svømming.

Vi tar med både små og store med på juvevandring. Vi tilpasser turen ut i fra ønske og ferdighet.